HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia ERC „Frontier Research and Artificial Intelligence“

Aktualita

Dňa 25. 10. 2018 sa v Bruseli uskutočnil ERC konferencia „Frontier Research and Artificial Intelligence“,  ktorá vytvorila platformu pre sieťovanie držiteľov ERC grantov a predstaví pozíciu ERC k umelej inteligencii prostredníctvom financovania jej výskumu ´zdola nahor´. Konferenciu bolo možné sledovať aj naživo.

  Event page

  Programme (pdf)

  Webstreaming

V piatok popoludní (14: 30-15:30) sa uskutoční prvý zo série ERC rozhovorov.

Ide o živú diskusiu, ktorú usporiada Európska komisia s tromi držiteľmi ERC grantov na tému umelá inteligencia.

Bolo možné sledovať to na sociálnych sieťach cez  Facebook,  na Twitter (@EU_Commission) a klásť otázky a komentáre pomocou #ERCtalks hashtag.