HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia BIOCHEMICKÉ DNI 2019

Aktualita

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s CVTI SR a FCHPT STU organizujú v dňoch 21.9. – 24.9.2019 odbornú konferenciu BIOCHEMICKÉ DNI 2019.

Odborný program konferencie zahŕňa plenárne zasadnutie SSBMB, rokovanie v piatich odborných sekciách a samostatnú poterovú sekciu.

Súčasťou programu konferencie, ktorá sa uskutoční v priestoroch Grand hotela Bellevue v Tatrách, budú aj prednášky zástupcov komerčného sektora. Expozícia firemnej literatúry ponúkne súbor relevantných informačných materiálov pre prístrojovú a meraciu techniku, informačné materiály týkajúce sa chemikálii a príbuzných technických prostriedkov pre chemickú analýzu.

Bližšie informácie o odborných témach jednotlivých sekcií a prednáškach spolu s regsitračnym formulárom nájdete na stránkach SSBMB.

(pew, publikované 3.9.2019)