HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia a Brokerage Event pre oblasť klímy

Aktualita

V januári 2015 sa v Bruseli uskutočnia 2 podujatia pre oblasť surovín. 

 Konferencia na vysokej úrovni Európskeho inovačného partnerstva (EIP) v oblasti surovín sa bude konať v Bruseli v utorok dňa 13. januára 2015, od 09:30 do 17:00.
H2020 burza pre oblasť surovín sa uskutoční v stredu dňa 14. januára 2015 od 9:00 do 15:30 (pozri priložený program) v hoteli Le Plaza, ktorý sa nachádza na Boulevard Adolphe Max 118-126, 1000 Brusel.
 
Môžete sa zaregistrovať do pondelka 15.decembra 2014, pomocou nasledujúceho odkazu: http://eip.onetec.eu.
Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov je obmedzený, bude výber je založený na princípe „kto skôr príde, ten skôr melie“. Potvrdenie o účasti obdržite od piatka 19.decembra 2014. Žiadame Vás, aby ste si všetky cestovné náležitosti zabezpčeli pred obdržaní potvrdenia.

 Návrh programu

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať sekretariát EPI e-mailom na adrese EIPtechsecr@cecoforma.com.