HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia a B2B o trendoch a inováciách v oblasti biotechnológií, vakcín, imunológie, infekčných, onkologických či imunitných ochorení

Aktualita

Konferencia a B2B o trendoch a inováciách v oblasti biotechnológií, vakcín, imunológie, infekčných, onkologických či imunitných ochorení správy  s názvom “Towards a strategis research agenda for PPPs on the development of vaccines and immunotherapies“ sa uskutoční v meste Gent (Belgicko) v dňoch 20. a 21. október 2016

Radi by sme Vás informovali o konaní podujatia zameraného na najnovšie trendy v oblasti biotechnológií, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. októbra 2016 v Gente, Belgicko.

Podujatie je organizované FlandersBIO, organizáciou združujúcou vedecký sektor biotechnológií, spoluorganizátormi podujatia sú PROVAXS (vedci a experti na infekčné choroby a imunitu zvierat), Flámska agentúra pre podporu exportu a investícií a tiež veľvyslanectvá krajín V4.

V jeho rámci zaznejú prednášky o najnovších trendoch a inováciách v oblasti biotechnológií/vakcín/imunológie/infekčných, onkologických či imunitných ochorení. Konferencia môže prispieť aj k vytvoreniu belgicko-vyšehradského konzorcia, o ktoré má záujem flámska vláda.

Každý účastník môže prejaviť záujem vystúpiť v niektorom z panelov. Záujem treba prejaviť „online“ do 15. augusta 2016, spolu s náhľadom prednášky. Vybraní rečníci, budú mať možnosť vystúpiť 10 min. a budú oslobodení od registračného poplatku. Registrácia na konferenciu bude ukončená až týždeň pred jej konaním.

Organizátori očakávajú cca. 200 účastníkov z akademickej sféry, farmaceutického výskumu a firiem z Belgicka, Holandska, Francúzska, Nemecka a krajín V4.

Po skončení konferencie bude možnosť pre B2B stretnutia (one-on-one).

Rokovacím jazykom bude angličtina.

Ešte pred podujatím, t.j. 19. októbra 2016 je možnosť navštíviť niektorú zo spoločností vo Flámsku združených vo FlandersBIO. Záujem o takúto návštevu je potrebné uviesť pri registrácii v kolónke „Remarks“.

Organizátori poskytujú účastníkom z krajín V4 znížený poplatok (treba sa prihlásiť ako člen Flanders Vaccine) 70,- eur bez DPH. Firmy, ktoré budú vybrané ako vystupujúce, majú registráciu zdarma. Účastníci si hradia cestovné a ubytovanie (FlandersBIO vie pomôcť s rezerváciou). V prvý večer (20.10.2016) je možné prihlásiť sa na galavečeru v cene 75,- eur bez DPH.

Viac informácií o podujatí je možné nájsť na ich internetovej stránke.