HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia zverejnila schválené pracovné programy na roky 2023 – 2024

Aktualita

Na portále Funding & tender opportunities (FTO) Európska komisia zverejnila schválené pracovné programy na roky 2023-2024 programu Horizont Európa s rozpočtom približne 13,5 miliard eur. Prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov budú otvorené od 7. decembra 2022.

Schválené sú už aj samostatné programy pre Misie EÚ a taktiež General Introduction a General Annexes.

Tieto pracovné programy umožnia žiadateľom poznať témy plánovaných výziev a teda priestor na včasnú prípravu svojich projektových návrhov.

V prípade záujmu o viac informácií či o pomoc pri vyhľadávaní partnerov do konzorcia neváhajte kontaktovať Národnú kanceláriu Horizontu na e-mailovej adrese: horizont@cvtisr.sk alebo jednotlivé národné kontaktné body (NCP).

Zdroj: FTO, 6.12.2022