HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia zaznamenala prvý pokles investícií do priemyselného výskumu a vývoja za desať rokov

Aktualita

Hodnotenie priemyselného výskumu a vývoja Európskej komisie 2021

Pokles je obhajovaný COVID-19, ale hodnotiaca tabuľka z roku 2021 podčiarkuje potrebu Európy viac investovať do nových technológií, aby dobehla USA a Čínu, ktoré obe zvýšili výdavky na výskum a vývoj počas prvého roka pandémie.

Pandémia COVID-19 spôsobila značnú ranu rastu investícií EÚ do výskumu a vývoja, podľa údajov zverejnených vo vydaní hodnotiacej tabuľky priemyselného výskumu a vývoja Európskej komisie z roku 2021.

Prvýkrát za 10 rokov spoločnosti z EÚ znížili svoje celkové investície do výskumu a vývoja, ktoré klesli o 2,2 %, keďže pandémia viedla k zníženiu automobilového, leteckého a obranného výskumu. Spoločnosti v USA a Číne zvýšili investície do výskumu a vývoja o 9,1 % a 18,1 %, pričom peniaze išli do zdravotníctva a služieb a produktov IKT.

Zatiaľ čo pokles investícií EÚ je obhajovaný pandémiu, vo zvyšku sveta investície do výskumu a vývoja naďalej výrazne rástli v roku 2020, čo je 11. rok po sebe, kedy sa investície zvýšili. Spoločnosti analyzované v správe Komisie investovali do výskumu a vývoja 908,9-miliardy EUR, čo je o 6 % viac ako v roku 2019.

Európska komisia zhromažďuje údaje hodnotiacej tabuľky z verejných záznamov o 2 500 materských spoločnostiach a 800 000 dcérskych spoločnostiach so sídlom v 39 krajinách, čo predstavuje 90 % svetového výskumu a vývoja financovaného spoločnosťami. V roku 2020 každá z týchto spoločností investovala do výskumu a vývoja minimálne 36,5-milióna EUR.

Vo vydaní správy z roku 2019, ktorá bola zverejnená tesne predtým, ako sa COVID-19 začal šíriť po celom svete, európske spoločnosti hlásili rastúce výdavky na výskum a vývoj už deviaty rok po sebe. Ale ešte pred pandémiou bol nárast 4,7 % a väčšinu globálneho rastu výskumu a vývoja poháňali spoločnosti v Číne a USA, ktoré zvýšili svoje výdavky na výskum o 26,7 % a 10,3 %.

Komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Maryia Gabriel uviedla, že EÚ a členské štáty musia zvýšiť svoje investície do ekologických technológií, nových služieb a produktov IKT a „deep tech“ inovácií. Ako dodala Gabriel: „Výsledková tabuľka investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja jasne ukazuje, kde musíme zvýšiť naše úsilie.“

Investície sa čoraz viac sústreďujú do produktov a služieb IKT, zdravotníctva a výroby automobilov, ktoré predstavujú 77,4 % celosvetového výskumu a vývoja.

Spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili investície do výskumu a vývoja v zdravotníctve o 10,3 % a IKT o 7,2 %, ale pomalšie ako firmy v USA a Číne.

Volkswagen je jedinou spoločnosťou so sídlom v EÚ, ktorá sa zaradila medzi desať najväčších súkromných investorov do výskumu a vývoja na svete a je na siedmom mieste. Nemecká automobilka a švajčiarsky farmaceutický gigant Roche sú jediné dve európske spoločnosti v prvej desiatke.

Tabuľka desiatich spoločností s najintenzívnejším výskumom a vývojom sa v priebehu rokov až tak veľmi nezmenila, no čínsky telekomunikačný gigant Huawei sa posúva nahor a v roku 2020 je na druhom mieste po Alphabet, materskej spoločnosti Google.

Huawei je zďaleka najväčším investorom do výskumu a vývoja v Číne a predstavuje 12,3 % investícií do výskumu a vývoja v čínskej vzorke. Technologický gigant tiež získal vládnu pomoc vo výške 75-miliárd USD a výrazne investuje do svojich európskych výskumných a vývojových centier. USA a mnohé členské štáty EÚ však zakázali používanie technológií Huawei vo svojich IT infraštruktúrach, pretože sa obávajú rizika špionáže zo strany čínskej vlády.

Globálne technologické preteky

Správa konštatuje, že prudké zvýšenie investícií do výskumu a vývoja v USA a Číne zintenzívnilo globálne technologické preteky.

V roku 2011 EÚ investovala viac ako Čína do všetkých štyroch hlavných sektorov výskumu a vývoja, no v roku 2020 čínske spoločnosti IKT investovali takmer dvakrát toľko ako ich náprotivky v EÚ. EÚ však zvýšila svoje vedúce postavenie v oblasti výskumu a vývoja zdravia a automobilového priemyslu.

V sektore zdravotníctva farmaceutické a biotechnologické spoločnosti so sídlom v EÚ naďalej investujú menej ako ich americké náprotivky.

V správe sa uvádza, že EÚ by mala zvýšiť investície do výskumu a vývoja výroby automobilov, najmä do nových technológií, ktoré by pomohli urýchliť prechod na elektrické vozidlá. Vyzýva tiež na ďalšie investície do biotechnológií a vývoja nových liekov.

Viac informácií:

The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://iri.jrc.ec.europa.eu, zverejnené: 22. 12. 2021, autor: rpa