HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia vyzýva na predkladanie nominácií do skupiny „Vedúcich vedeckých poradcov Európskej komisie“

Aktualita

Európska komisia vyhlásila otvorenú výzvu na predkladanie nominácií na kandidátov do skupiny „Vedúcich vedeckých poradcov EK („High Level Group of  Scientific Advisors to the European Commission“).

Výzva je adresovaná európskym vedeckým a výskumným organizáciám.

Nominácie významných vedeckých osobností budú následne zhodnotené podľa „Commission Decision C(2018)1919“ z 5. apríla 2018 – novelizácia rozhodnutia Decision C(2015)6946  o vytvorení skupiny vedeckých poradcov.  

Nominácie možno posielať do 15. júna 2020 (12:00 CET) na adresu: EC-SAM@ec.europa.eu, do predmetu správy  treba uviesť “GCSA Nominations 2020”.

Ďalšie informácií skupine poradcov ako o mandáte, členoch a pod.

Zdroj: EK, 9.4.2020, duj via kas