HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia rozdelí 218 miliónov euro vo forme grantov pre postgraduálnych výskumníkov

Aktualita

Európska komisia oznámila výsledky ponúk z roku 2016 na postgraduálne financovanie výskumu zo strany Marie Sklodowska-Curie, ktorá je súčasťou programu EÚ Horizont 2020. Takmer 1 200 výskumníkom s najvyšším potenciálom bolo udelených grantov v celkovej výške viac ako 218 miliónov €. Pretože nie všetky vysoko kvalitné ponuky mohli byť vybrané v nadväznosti na obmedzenia financovania rozhodlo sa, že všetky návrhy na Individuálne Fellowship so skóre 85% alebo viac,  ktoré nemožno financovať, dostanú prvýkrát pečať excelentnosti (Seal of Excellence). Žiadatelia, ktorým sa neušli prostriedky, môžu použiť túto pečať nato, aby získali ďalších investorov, na regionálnej alebo národnej úrovni, aby zafinancovali ich projekt. Táto pečať umožní využitie aj európskych štrukturálnych a investičných fondov na účely vytvorenia atraktívnych príležitostí pre výskumných pracovníkov. Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a telovýchovu, Tibor NAVRACSICS, povedal: „Som potešený, dnes sme si uvedomili potenciál stoviek vynikajúcich medzinárodne mobilných výskumných pracovníkov. Projekty, na ktorých budú pracovať budú pomáhať riešiť najväčšie problémy, ktorým čelí naša spoločnosť. A nová pečať excelentnosti ďalej posilní najpopulárnejší programu EÚ na podporu výskumných pracovníkov. “ V novembri 2016 bol zahájený rok osláv 20. výročia Marie Sklodowska-Curie akcií, programu venovaného podpore excelentnosti vďaka podpore ľudského potenciálu, ktorý je hnacou silou výskumu a inovácií.