HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia predstavila návrh viacročného finančného rámca/rozpočtu EÚ na 2021-27

Aktualita

Európska komisioa predstavený návrh viacročného finančného rámca/ rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021-2027. Celkovo navrhuje Komisia dlhodobý rozpočet vo výške 1 135 miliárd EUR v záväzkoch na obdobie 2021 až 2027, čo zodpovedá 1,11 % hrubého národného dôchodku (HND) štátov EÚ 27.

Výskum a inovácia patria medzi oblasti, v ktorých má Komisia v úmysle zvýšiť súčasnú úroveň financovania. Komisia požaduje zdvojnásobenie financovania programu Erasmus+, zvýšenie finančných prostriedkov sa očakáva aj v oblasti  digitálneho hospodárstva, riadenia hraníc, bezpečnosti a obrany. Komisia zároveň navrhuje znížiť financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky o približne 5%.

Pokiaľ ide o výskum t.j. financií na ďalší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie s názvom „Horizont Europe“, navrhovaný je rozpočet vo výške 97,9 miliardy EUR .

Viac informácií nájdete v zverejnenej tlačovej správe. Prečitajte si tiež príslušné dokumenty a rozbory rozpočtu (aj slovenská verzia).