HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia hľadá odborníkov na podporu monitorovania Misií EÚ

Aktualita

Európska komisia dňa 7. októbra 2022 zverejnila výzvu na výber expertov, ktorí by pomohli pri vývoji a zavádzaní metodiky monitorovania Misií EÚ. Cieľom je umožniť monitorovanie Misií EÚ nad rámec programu Horizont Európa, pričom sa bude skúmať príspevok iných programov financovania na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni k dosiahnutiu cieľov misií.

Skupina expertov bude mať až 9 nezávislých špičkových odborníkov.

Medzi požiadavkami je, aby experti preukázali znalosti a skúsenosti s Misiami EÚ, s analýzou politík v oblasti výskumu a inovácií, meraním výkonnosti výskumných a inovačných programov, mechanizmami monitorovania a podávania správ o rámcových programoch EÚ.

Mali by tiež preukázať dobrú znalosť stanovovania priorít, vykonávania a monitorovania vnútroštátnych politík a iniciatív vrátane analýzy vnútroštátnych údajov, riadenia a podporných mechanizmov. Očakáva sa aj dobrá znalosť angličtiny, aby sa každý odborník mohol aktívne zúčastňovať na diskusiách.

Uchádzači môžu podať prihlášku online prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie, okrem toho sa môžu zaregistrovať do skupiny expertov aj online na webe pre expertov.

Uzávierka prihlášok je v 5. novembra 2022.

Viac informácií: EU Missions in Horizon Europe

Zdroj: EK, 7.10. 2022, kas