HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komerčná stránka výskumno-inovačných projektov

Aktualita

Seminár sa uskutočnil 3.februára 2015 od 9:00 – 12:30 hod. v priestoroch CVTI SR,
Bratislava.

Cieľom seminára bolo priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 týkajúce sa podnikateľských aspektov výskumných a inovačných projektov so zameraním na ich prenos do priemyselného využívania.

 

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Je potrebné sa registrovať prostredníctvom tohto odkazu.

PROGRAM

 

Prezentácie:

Ivan Filus – Dopad projektu – príprava a hodnotenie časti: Impact v projektoch H2020

Miroslav Konečný – Skúsenosti prípravou s impact-driven projektov

Jaroslav Noskovič – Osobitné aspekty ochrany predmetov duševného vlastníctva

Katarína Šimková – Komunikácia a marketing v projektoch H2020

 

Doplňujúce informácie k Open Accessu podľa čl.29

Open Acces

 podujatia/Vyber_foto_na_web_z_Info_dni/IMG_0444_-_kopia.JPG alt=“ID – komercna stranka_03022015″ title=“ID – komercna stranka_03022015″ />