HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kolaboratívne doktoranské partnerstvá – pilotná výzva

Aktualita

Aktuálne bola otvorená pilotná JRC výzva pre Collaborative Doctoral Partnerships s deadlinom 15. marec 2017 v nasledujúcich oblastiach:

“Higher education institutions” môžu vyjadriť záujem:

Ako sa môžete zapojiť:

Vyplňte formulár na application form a pošlite e-mail do 15.marca 2017 na adresu: jrc-cdp@ec.europa.eu

Download the PDF

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships