HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kolaboratívne doktoranské partnerstvá a Centrum pre pokročilé štúdiá

Aktualita

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie zbiera kľúčové vedecké poznatky pre tvorbu robustných politík na úrovni EÚ. Vo svojom nedávno zriadenom Centre pre pokročilé štúdiá (CAS), chce JRC prehlbovať svoju vedomostnú základňu a skúmať nové oblasti výskumu, ktoré by mali  význam pre súčasné i budúce európske politiky.

JRC Centrum pre pokročilé štúdiá pozýva kandidátov na 3 nové pozície ako JRC vedecký špecialista pre nové CAS projekty na témy:

 Zber veľkých dát a spracovanie analýz a prognostika ekonomického vývoja;

 Digitálne transformácie – inteligencia strojov a ľudské správanie;

 Digitálne transformácie – spravovanie ľudských spoločenstiev.

Úspešní kandidáti budú v tímoch piatich vedcov, kde si stanovia projektové plány projektov, ktoré prispejú k vedeckým výsledkom. Každý projekt má trvať maximálne tri roky a je opatrený dodatočným rozpočtom pre realizáciu.
Očakáva sa, že úspešní kandidáti sú poprednými odborníkmi vo svojich odboroch s preukázaným medzinárodným uznaním.

Ako sa prihlásiť:
Podrobné informácie, rovnako ako návod na prihlásenie sú uvedené v oficiálnom oznámení na https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies

Deadline: 28.2.2017

Dokumenty