HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita – výsledky z posledných uzavretých výziev

Aktualita

Výzvy vyhlásené v rámci všetkých destinácií Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita s celkovou alokáciou 1,21 miliardy EUR zaznamenali veľký záujem.

Do výziev s celkovým rozpočtom 1,21 miliardy EUR bolo predložených 460 projektových návrhov, z ktorých môže byť podporených maximálne 89 projektov, čo predstavuje viac ako päťnásobok.

Horizon Europe Cluster 5 Call latest Feb 2022
VýzvaAlokovaný rozpočet na výzvu v miliónoch eurPožadovaný rozpočet
v miliónoch eur
počet predložených projektových návrhovpredpokladaný počet schválených projektových návrhovkonečný termín pre výzvu
HORIZON-CL5-2022-D6-01 (RIA, IA) 8 tém 112,0117,7671412/01/2022
HORIZON-CL5-2021-D4-02 (CSA, IA) 3 témy38,0246,634625/01/2022

HORIZON-CL5-2022-D1-02 (RIA) 5 tém
87,0166,1
26
1210/02/2022
HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage (RIA) 3 témy51,0
165,528810/02/2022
27/09/2022
HORIZON-CL5-2021-D3-03 (RIA, IA) 16 tém280,01675,03054923/02/2022
HORIZON-CL5-2022-D3-01 (RIA, IA) 15 tém381,0výzva otvorená26/04/2022
HORIZON-CL5-2022-D5-01 (RIA, IA, CSA) 14 tém253,0výzva otvorená26/04/2022

Práve prebieha hodnotiaci proces predložených projektových návrhov. Ukončenie hodnotiaceho procesu sa očakáva v júli 2022. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne. Financované projekty by sa mali začať realizovať následne do 3 mesiacov t. j. na jeseň tohto roku.

Zdroj: FTO Portal, zverejnené 7.3.2022, mit