HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Klaster 2 – nahovorené výzvy (v slovenskom jazyku) pre rok 2021

Aktualita

Vypočujte si nahovorené výzvy, ktoré boli otvorené pre rok 2021 v rámci programu Horizont Európa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť. V krátkom časovom úseku si máte možnosť vypočuť, na čo je ktorá výzva zameraná, a na čo sa má orientovať výskum v pripravovaných projektových návrhoch a rozhodnúť sa, či máte záujem o viac informácií.

Prezentácia – Výzvy v rámci Destinácie 1 (Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných)

Prezentácia – Výzvy v rámci Destinácie 2 (Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu)

Prezentácia – Výzvy v rámci Destinácie 3 (Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií)

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte priamo príslušné NCP.

12.8.2021, elz