HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

KIC – Výzvy na predkladanie návrhov projektov 2016

Aktualita

Dovoľujeme si Vás informovať, že EIT zverejnila na svojich webových stránkach novú prezentáciu o možnostiach predkladať KIC návrhy projektov na 2016:

Nájdete v nej hlavné kľúčové termíny o otvorení a ukončení výziev, rovnako ako aj termíny info dní:
 
• Október roku 2015: zverejnenie výberových kritérií
• November roku 2015: uverejnení  orientačného rámca
• 14. januára 2016: Otvorenie EIT výzvy na predkladanie návrhov 2016 pre ZIS
• 18 februára 2016: informačný deň v Bruseli
• 14 júla 2016: Uzavretie 2016 výzvy na predloženie návrhov ZIS
• 19. november 2016: Označenie dvoch nových ZIS „EIT Food“ a „EIT Manufacturing“

Prezentácia:

http://eit.europa.eu/interact/bookshelf/presentation-2016-call-kic-proposals