HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Key figures on Europe — 2022

Aktualita

Key figures on Europe — 2022. Zdroj: https://ec.europa.eu

Piate vydanie Kľúčových údajov o Európe nadväzuje na úspech publikácie z predchádzajúcich rokov.

Jeho cieľom je poskytnúť intuitívne vizualizácie, inovatívne prezentácie údajov a stručnejší text, aby používatelia mohli rýchlo pochopiť rozdiely medzi členskými štátmi.

Táto publikácia vám ponúka výber zaujímavých kľúčových štatistík o Európskej únii (EÚ), jej členských štátoch, ako aj o krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Cieľom je poskytnúť pohľad na súčasnú situáciu a najnovší vývoj v celej EÚ, pokiaľ ide o ľudí a spoločnosť, hospodárstvo a podnikanie, ako aj životné prostredie a prírodné zdroje, pričom vychádza z bohatého súboru údajov dostupných v Eurostate. Rovnako ako predchádzajúca verzia, aj vydanie z roku 2022 naďalej zobrazuje údaje o vplyve pandémie COVID-19 naprieč sektormi.

Pokiaľ ide o výskum a vývoj (R&D), podľa Eurostatu, hrubé domáce výdavky EÚ na výskum a vývoj (GERD) dosiahli v roku 2020 311-miliárd EUR, čo predstavuje pokles o 0,2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. GERD sa často vyjadruje vo vzťahu k HDP, čoho výsledkom je ukazovateľ, ktorý je známy aj ako intenzita výskumu a vývoja. Intenzita výskumu a vývoja v EÚ vzrástla prvýkrát nad 2,00 % v roku 2011 (2,02 %) a naďalej rástla miernym (a takmer prerušeným) tempom až do roku 2019 (2,23 %). Keďže výdavky na výskum a vývoj zostali v roku 2020 takmer nezmenené a HDP výrazne klesal (v dôsledku krízy COVID-19), intenzita výskumu a vývoja sa v roku 2020 zvýšila na nové maximum (2,32 %). Najvyššia intenzita výskumu a vývoja spomedzi členských štátov EÚ bola vo Švédsku (3,53 %), Belgicku (3,48 %) a Rakúsku (3,20 %).

Výskum a vývoj v EÚ. Zdroj: Eurostat

Viac informácií:

Key figures on Europe — 2022 edition

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 14. 7. 2022, autor: rpa