HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kempelenov inštitút inteligentných technológií informoval o svojej činnosti

Aktualita

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) je nezávislý inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií – umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií (data science, strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka, informačná bezpečnosť, softvérové inžinierstvo). Inštitút sa bude venovať aj otázkam etiky v informačných technológiách a špecificky v umelej inteligencii. Nový medzinárodný inštitút pre výskum inteligentných technológií, ktorý vznikol v auguste 2020, informoval o svojej výskumnej činnosti.

Grantové projekty:

  • Konzorcium vedené KInITom na ceste k sieti európskych centier digitálnych inovácií

V súťaži o Európske centrá digitálnych inovácií (European Digital Innovation Hubs) sa konzorcium vedené KInITom dostalo medzi top 4 slovenské projekty. Vďaka tomu je KInIT oprávnený uchádzať sa o zapojenie sa do celoeurópskej siete európskych centier digitálnych inovácií. Výzva je zameraná na vytvorenie inovačných centier, ktoré pomôžu spoločnostiam zvýšiť svoju konkurencieschopnosť aplikovaním digitálnych technológií.

  • Zapájanie sa do spoluprác so slovenskými univerzitami

Kľúčové oblasti výskumu KInIT: využitie umelej inteligencie pre optimalizáciu mikrogridu a odhaľovanie dezinformácií rozvíjame aj podaním dvoch národných výskumných projektov v rámci výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Spolupráca s viacerými výskumníkmi z Univerzity Komenského v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej akadémie vied.

  • KInIT sa stal členom významného konzorcia pre overovanie pravdivosti informácií

V konzorciu s celosvetovo pôsobiacou tlačovou agentúrou AFP (Agence France-Presse) ako aj významnými stredoeurópskymi univerzitami (Karlova univerzita, České vysoké učení technické a SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny vo Varšave) KInIT pripravil projekt CEDMO. Projekt je zameraný na výskum a budovanie infraštruktúry na podporu overovania pravdivosti informácií (fact-checking) v spravodajstve pre stredoeurópsky región. Zapojením do celoeurópskej siete centier (Európske digitálne observatórium médií – European Digital Media Observatory) na odhaľovanie a boj s dezinformáciami chce pomôcť aj nášmu regiónu.

Priemyselné výskumné projekty

  • Gerulata Technologies

Prvý priemyselný výskumný projekt je so slovenskou spoločnosťou Gerulata Technologies, ktorá vyvíja technologické riešenia na monitoring a analýzu dezinformácií, vplyvových operácií a iného toxického obsahu na webe a sociálnych sieťach. Počítačové spracovanie takéhoto obsahu vyžaduje pokročilé techniky spracovania prirodzeného jazyka. Výskum KInIT sa sústredí na ladenie jazykových modelov (s dôrazom na slovenský jazyk). So spoločnosťou Gerulata Technologies tiež KInIT konzultuje techniky crowdsourcingu pre zber kvalitných anotácií dát, potrebných pre trénovanie automatických metód.

Etika

  • KInIT je súčasťou stálej komisie pre etiku a reguláciu AI

Ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová vymenovala členov Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie a KInIT je pri tom. Mária Bieliková a Juraj Podroužek sa dlhodobo zaoberajú otázkami etiky a technológií, špeciálne umelej inteligencie. Zahŕňa to otázky príležitostí využitia umelej inteligencie v prospech ľudstva, ale aj jej rizikami.

Zdroj: https://kinit.sk, zverejnené: 19.1.2021, autor: rpa