HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PODCAST: Kedy je výskum s vírusmi či robotmi už neetický a ako sa tomu vyhnúť?

Aktualita

Do akej miery je etické robiť pokusy na zvieratách, realizovať výskum v oblasti artificial intelligence s robotmi, nad ktorými môžeme stratiť kontrolu, či klonovať živé bytosti?

Čo ak by bol napríklad výskum v oblasti vírusov v budúcnosti zneužitý proti ľudstvu?

Kde sa nachádza tá hranica, čo je ešte akceptovateľné a čo už je naozaj cez čiaru?

Aby ste mohli predpokladať, čo sa smie a čo nie, pripravili sme pre vás dnešnú epizódu s témou Etika v projektoch.

Odpovede na otázky hľadáme v rozhovore s expertkou na etiku vo výskumných projektoch. V novej podcastovej epizóde vysvetľuje p. Soňa Ftáčniková – Národný kontaktný bod pre Etické otázky pre program Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu.

Vypočujte si nový podcast k danej téme na našom spriaznenom webe www.grantup.sk.

Viac informácií o etike vo výskume nájdete na našom webe. Deklarácia o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku na prečítanie aj s možnosťou prejaviť záujem stať sa jej signatárom.

august 2021