HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Jednostupňové výzvy NMBP na rok 2019

Aktualita

21. februára 2019 o 17:00 CET je uzávierka na podávanie návrhov jednostupňových projektov NMBP na rok 2019.

Nezabúdajte podať svoju žiadosť včas, najlepšie jeden až dva dni pred uzávierkou.

Podanie aktualizovanej verzie projektového návrhu je možné kedykoľvek až do okamihu uzávierky.

Týka sa to výziev:

(Sustainable Nano-Fabrication)

(In support of documentary standards)

(Open Innovation for collaborative production engineering)

(Refurbishment and re-manufacturing of large industrial equipment)

(Pilot lines for modular factories)

(Handling systems for flexible materials)

(Efficient integrated downstream processes)

(Adaptation to variable feedstock through retrofitting)

(Digital technologies for improved performance in cognitive production plants)

(Integration of energy smart materials in non-residential buildings)

(New developments in plus energy houses)

(Integrated storage systems for residential buildings)

Upozornenie:

Slovenské názvy výziev slúžia len na ľahšiu orientáciu.

Právne záväzné sú názvy výziev uvedené v anglickom jazyku na stránke Funding & tender opportunities (náhrada Participant Portal-u) resp. v Pracovnom programe NMBP na rok 2019