HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

InvestmentRound: Výzva pre energetické firmy

Aktualita

KIC InnoEnergy ponúka nové investičné príležitosti pre inovatívne projekty v oblasti udržateľnej energetiky až do výšky 5 miliónov eur.  Výzva je určená stredným a veľkým firmám, ktoré plánujú uviesť svoj výrobok na európsky trh do 5 rokov. Uzávierka prihlášok je 23. októbra 2017.

Podmienkou investičného kola 2017 je vybudovanie konzorcia partnerov z najmenej dvoch európskych krajín, ktorých inovatívny nápad je v štádiu implementácie. InnoEnergy ponúka sieť 160 európskych partnerov a znalosť medzinárodného trhu.

 

Podporené budú projekty z oblastí:

  • obnoviteľná energia
  • alternatívna energia
  • čistá fosílna energia
  • spoľahlivá jadrová energia
  • udržateľná spotreba energie v domácnostiach a v priemysle
  • efektívne skladovanie a distribúcia energie
  • inteligentné domy, budovy a mestá
  • energetická bezpečnosť

Viac informácií:https://investmentround.innoenergy.com/