HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Investičné pokyny pre EIC Accelerator

Aktualita

5. septembra bola ukončená výzva na podávanie projektových návrhov v rámci nástroja SME Instrument fáza 1. Novovytvorená Európska inovačná rada (EIC) sa sústreďuje na nový nástroj s názvom EIC Accelerator, ktorý je nástupcom známeho SME Instrument fáza 2. EIC Accelerator bude umožňovať žiadať o tzv. zmiešané financovanie, čiže o pomoc vo forme grantu alebo grantu a kapitálovej investície. Projekty v rámci EIC Accelerator budú môcť podávať jednotlivé malé a stredné podniky (nie konzorciá) majúce prevratné inovatívne riešenie s európskym až globálnym dopadom.

EIC publikovala bližšie informácie o podmienkach kapitálovej investície, ktoré sú k dispozícii v Investičných pokynoch pre žiadateľov. Obsahujú informácie okrem iného aj o veľkosti investície, procese due diligence, spôsoboch oceňovania firiem, typoch finančných nástrojov, či o riadení práv duševného vlastníctva.

Inovatívne firmy budú môcť žiadať o pomoc do výšky 17,5 mil. EUR (500 tis. EUR až 2,5 mil. EUR grant a investícia do 15 mil. EUR). Prvá uzávierka EIC Accelerator s týmito podmienkami bude už 9. októbra 2019.

Cieľom tohto nástroja je podpora prelomových konceptov, ktoré majú potenciál tvorby nových trhov alebo radikálnej zmeny trhov súčasných v EÚ ako aj celosvetovo. Kapitálovú investíciu bude riadiť EIC Accelerator Fund.

Zdroj: EASME, zverejnené: 11.9.2019, autor: lda