HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Investície z EIC fondu do prelomových inovácií prevýšili 500 mil. EUR

Aktualita

24. júna 2021 ohlásila Európska komisia druhé kolo priamych kapitálových investícií z EIC fondu. Od svojho vzniku v lete 2020 schválil EIC fond 111 investícií do vysoko inovatívnych start-upov a malých a stredných podnikov vo výške viac ako 500 mil. EUR na škálovanie prelomových inovácií v oblastiach, ako sú zdravie, obehové hospodárstvo či internet vecí.

Po prvom kole v januári 2021, v ktorom bolo podporených 42 vysoko inovatívnych firiem, ide v tomto kole o 69 nových investícií, čo predstavuje pre EIC fond, ktorý by mal investovať viac ako 3,5 mld. EUR počas 7 ročného obdobia trvania programu Horizont Európa, dobrý základ.

Investícia do kapitálu v rozsahu od 0,5 mil. EUR až do 15 mil. EUR na jednu firmu dopĺňa grantové financovanie vo výške max. 2,5 mil. EUR poskytnuté v rámci schémy EIC Accelerator. Každej investícii predchádza jej dôkladné zhodnotenie externými odborníkmi a proces due diligence, na ktorý dohliada Investičná komisia EIC fondu, ako aj jej záverečné schválenie Radou riaditeľov EIC fondu. Podiel EIC fondu na majetku firmy dosahuje 10 % – 25 % a zvyčajne slúži na prilákanie ďalších investorov ako súčasť väčšej investície.

V druhom kole investoval EIC fond napríklad do týchto spoločností:

  • Antofénol (Francúzsko) – firma ponúkajúca prírodné riešenia ochrany ovocia a zeleniny po ich zbere
  • Gleechi AB (Švajčiarsko) – premena školení prostredníctvom virtuálnej reality
  • Keyou GmBH (Nemecko) – vývoj technológie umožňujúcej využitie vodíka v naftových motoroch
  • Lixea (Estónsko) – nová technológia rozloženia odpadového dreva na výrobu nových surovín
  • Ophiomix (Portugalsko) – rozhodovací nástroj pre transplantáciu pečene založený na molekulárnom podpise

Zoznam firiem, s ktorými boli doposiaľ uzavreté zmluvy o investícii, zobrazuje zatiaľ len 16 firiem, keďže Európska komisia tento údaj nezverejní, pokiaľ na to firma a iní investori neudelia súhlas.

EIC fond bol zriadený počas pilotnej fázy Európskej rady pre inovácie s cieľom investovať do 159 firiem, ktoré boli úspešné v schéme EIC Accelerator a žiadali o zmiešané financovanie (grant a investícia). Nachádza sa medzi nimi aj slovenská firma Sensoneo, j.s..a., ktorá vyvíja inteligentné riešenia riadenia odpadov pre mestá a firmy. Okrem firmy Sensoneo uspeli v programe Horizont 2020 v tejto schéme ešte dvaja slovenskí žiadatelia: firma MultiplexDX s vysoko presným diagnostickým testom na rakovinu prsníka a Saftra Photonics s prenosným zariadením na detekciu perzistentných organických polutantov v potravinách a vode.

Viac informácií o EIC fonde

Zdroj: EK, zverejnené: 30.6.2021, autor: lda