HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Interreg Central Europe – 4. experimentálna pilotná výzva

Aktualita

Výzva na predkladanie projektov v programe Interreg Central Europe, ktorej cieľom je skoordinovať partnerov z EŠIF a Horizont 2020 a transfer výsledkov do regiónov.

Vo výzve je možné využiť výsledky projektov z priamo riadených programov (kapitalizovať) a uplatniť ich v praxi v regióne strednej Európy. Výzva, ktorá sa uzavrie 5.7. 2019, je primárne určená pre partnerov v už úspešných projektoch Interreg CE a priamo riadených programoch.

Cieľom experimentálnej pilotnej výzvy je zlepšiť dopad EÚ projektov. Zvýšenie dopadu nadnárodných projektov v regiónoch je možné cez využitie už existujúcich výstupov a výsledkov a zároveň v koordinácii s inými EÚ nástrojmi.

Výzva sa zameriava na týchto 7 tém:

 • Industry 4.0,
 • Sociálne podnikateľské zručnosti,
 • Energeticky efektívna renovácia verejných budov,
 • Nízko-uhlíková mobilita a kvalita mestského vzduchu,
 • Adaptácia na klimatické zmeny a prevencia rizík,
 • Lokality kultúrneho dedičstva a rizikové budovy,
 • Dostupnosť periférnych a hraničných regiónov na TEN-T CNC siete/uzly.

Celkový rozpočet výzvy je 10 mil. EUR.

Minimálne podmienky pre projektový návrh:

 • Tematické zameranie na 7 pred-vybraných tém.
 • Koordinácia medzi aspoň 2 Interreg CE projektmi a jedným tematicky relevantným projektom z priamo riadeného programu.  
 • Aspoň polovica projektových partnerov z projektov Interreg CE a aspoň jeden partner z projektu z priamo riadeného programu.
 • Jedna inštitúcia sa nemôže zapojiť do viac ako jedného návrhu v tej istej téme.

Výzva bola spustená 4.3.2019 a bude ukončená 5.7.2019. Štart projektov sa predpokladá na začiatku roka 2020.

Hlavné prvky projektu: Zameranie na implementáciu nástrojov a pilotných aktivít (downstream) alebo stratégií a akčných plánov (upstream). Komunikačné aktivity vedia pomôcť, ale nemajú byť hlavným zameraním návrhu. Počet partnerov a veľkosť rozpočtu má reflektovať záber projektu. Maximálne trvanie projektu je 24 mesiacov.

Interreg CE poskytuje aj matchmaking nástroj na adrese www.interreg-central.eu/apply