HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Interaktívne mapy podporených projektov

Aktualita

Európska agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) vyvinula interaktívne mapy, ktoré poskytujú prehľad o podporených projektoch v rámci rôznych programov Európskej únie. Najviac zastúpené sú oblasti programu Horizont 2020, ale dostupné sú aj prehľady pre program COSME.

Momentálne sú dostupné mapy pre tieto oblasti:

Aplikácia má 3 úrovne:

  • dynamická mapa zobrazujúca všetkých príjemcov v danej oblasti (koordinátori, partneri)
  • zoznamy príjemcov a projektov
  • štatistiky prezentujúce počty účastníkov, alokovaný rozpočet, podporené témy a to všetko rozdelené podľa jednotlivých krajín

Aplikácia tiež umožňuje vyhľadávanie projektov podľa kľúčových slov a filtrovanie výsledkov podľa rôznych kritérií.

Viac informácií o funkciách a možnostiach dátových máp je k dispozícii na tomto odkaze.

Viac praktických informácií o tom ako nájsť vhodnú výzvu v programe Horizont 2020, vhodného partnera do konzorcia, či ako pracovať s portálom Funding & Tender Opportunities Portal nájdete v časti Príprava projektu na úvodnej stránke.

Zdroj: EASME, zverejnené: 27.4.2020, autor: lda