HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 má svojich víťazov

Aktualita

Banner k vyhodnoteniu ceny Preveda 2021.

Účastníci mohli prácu zaregistrovať do jednej z dvanástich odborných sekcií. Novinkou aktuálneho ročníka bolo ich rozšírenie o oblasti omiky a biomateriály.

Podľa organizátorov boli práce na vysokej vedeckej úrovni, a vybrať víťazov aktuálneho ročníka tak nebolo jednoduché. V závere konferencie ocenili 29 účastníkov, z ktorých vzišla aj celková víťazka. Tou sa tento rok stala inžinierka Lucia Pažitná z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Organizátori jej udelili cenu Prevedy za štúdiu s názvom Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch.

Vďaka generálnemu partnerovi konferencie, spoločnosti BASF Slovensko, získa mladá vedkyňa finančný grant v hodnote 500 EUR na rozvíjanie svojich vedeckých cieľov.

Preveda otvorila svoje dvere i zahraničným účastníkom. Do súťaže prihlásili študenti aj práce z Poľska, Čiech, Nemecka a Rakúska.

Ako konštatoval Miroslav Ferko, jeden z organizátorov konferencie: „Vnímam veľmi pozitívne, keď v diskusiách pod príspevkami čítam vzájomné povzbudivé hodnotenia účastníkov, iniciáciu potenciálnych spoluprác a výmenu cenných rád.“

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 19. 7. 2021, autor: rpa