HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Inovačná výkonnosť EÚ sa napriek problémom naďalej zvyšuje

Aktualita

Graf: Inovačná výkonnosť členských štátov EÚ. Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska komisia zverejnila 22. septembra 2022 vydanie európskeho prehľadu výsledkov inovácií (European Innovation Scoreboard) za rok 2022, z ktorého vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ vzrástla od roku 2015 približne o 10 %. V porovnaní s rokom 2021 sa inovačná výkonnosť v roku 2022 zlepšila v 19 členských štátoch a v ôsmich sa znížila. V porovnaní s priemerom EÚ majú globálni konkurenti ako Austrália, Kanada, Kórejská republika a Spojené štáty aj naďalej výkonnostnú výhodu oproti EÚ. Napriek tomu EÚ prekonala svoj výkonnostný rozdiel v porovnaní s týmito krajinami a od roku 2021 prekonala Japonsko.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Oddanosť Európy inováciám dokazuje jej neustále zlepšovanie výkonnosti v oblasti inovácií. Na podporu inovačnej kapacity Európy Horizont Európa presadzuje excelentnosť a podporuje špičkových výskumníkov a inovátorov pri presadzovaní systémových zmien potrebných na zabezpečenie zelenej, zdravej a odolnej Európy. Európska hodnotiaca tabuľka inovácií 2022 dokazuje dôležitosť vytvorenia celoeurópskeho inovačného ekosystému. Nedávno prijatá Nová európska inovačná agenda postaví Európu do čela novej vlny „deep-tech“ inovácií a zabezpečí, aby sa inovácie dostali do všetkých regiónov Európy vrátane vidieckych oblastí.“

ThierryBreton, komisár pre vnútorný trh, uviedol: „Autonómia a konkurencieschopnosť Európy bude závisieť od našej schopnosti stať sa technologickým a komerčným lídrom v strategických oblastiach, ako je vesmír, obrana, vodík, batérie, kvantá čipov a vysokovýkonná výpočtová technika. Európska inovačná agenda, naša podpora start-upom a inovatívnym MSP, priemyselné aliancie alebo IPCEI už vedú k vysoko inovatívnym projektom v celej Európe. Takto pretavíme našu vedeckú excelentnosť do technologického a priemyselného vedúceho postavenia a kvalitných pracovných miest v Európe.“

Kľúčové poznatky

Na základe výsledkov sa členské štáty delia do štyroch výkonnostných skupín: Inovační lídri (výkon je nad 125 % priemeru EÚ), Silní inovátori (100 % až 125 % priemeru EÚ), Mierni inovátori (70 % až 100 % priemeru EÚ) a nových inovátorov (pod 70 % priemeru EÚ). Švédsko je aj naďalej najlepším hráčom v EÚ. Ďalšími lídrami v oblasti inovácií sú Belgicko, Dánsko, Holandsko a Fínsko. Slovensko patrí k rozvíjajúcim inovátorom s výkonnosťou na úrovni 64,3 % priemeru EÚ.

V porovnaní s minuloročným ročníkom zmenili výkonnostné skupiny tri krajiny. Holandsko sa stalo lídrom v oblasti inovácií, Cyprus silným inovátorom a Estónsko miernym inovátorom.

Konkrétne:

  • Nemecko, Írsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko a Rakúsko sú silnými inovátormi s výkonom nad priemerom EÚ.
  • Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Litva, Malta, Portugalsko a Slovinsko sú miernymi inovátormi.
  • Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko sú rozvíjajúcimi sa inovátormi.

Rovnako ako v predchádzajúcich verziách európskeho prehľadu výsledkov inovácií sa pre viaceré ukazovatele použili predbežné údaje, aby sa zabezpečilo využitie najnovších informácií. Zloženie výkonnostných skupín by mohlo byť odlišné, ak by boli k dispozícii konečné údaje pre výpočty, najmä ak je krajina veľmi blízko prahu výkonnostnej skupiny.

Priepasť EÚ v oblasti inovácií pretrváva. Výkonnostné skupiny majú tendenciu byť geograficky sústredené, pričom lídri v oblasti inovácií a najsilnejší inovátori sa nachádzajú v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a nových inovátorov v južnej a východnej Európe. V rámci novej Európskej inovačnej agendy prijatej v júli 2022 sa Komisia zameria na preklenutie priepasti v oblasti inovácií v rámci EÚ a na postavenie Európy ako vedúceho hráča v globálnom inovačnom prostredí.

Správa zahŕňa členské štáty EÚ a niekoľko ďalších krajín v Európe a na celom svete. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tohtoročná edícia zahŕňala ďalšie tri krajiny, a to Albánsko, Čile a Mexiko.

Pozadie

Od roku 2001 poskytuje European Innovation Scoreboard komparatívnu analýzu výkonnosti inovácií v krajinách EÚ, iných európskych krajinách a regionálnych susedoch. Hodnotí relatívne silné a slabé stránky vo výkonnosti národných inovácií a pomáha krajinám identifikovať oblasti, ktorým sa musia venovať.

Európska hodnotiaca tabuľka inovácií dokazuje záväzok EÚ a jej členských štátov k inováciám, ako aj k výskumu, ktorý je založený na excelentnosti a že je konkurencieschopný, otvorený a orientovaný na talenty. Podporuje tiež rozvoj politík na zlepšenie inovácií v Európe a informovanie tvorcov politík v rýchlo sa vyvíjajúcom globálnom kontexte. Okrem toho boli výskum a inovácie podstatnou súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom, ktorá podporuje aj udržateľnú a inkluzívnu obnovu Európy.

Viac informácií:

Questions and Answers on the European Innovation Scoreboard (EIS) 2022

EIS 2022 Executive Summary in EU official languages

European Innovation Scoreboard (EIS) 2022 

EIS 2022 – Annex B (performance per indicator)

EIS 2022 Methodology report

EIS 2022 – EU countries and neighbouring countries database

EIS 2022 – EU and global competitors database

EIS 2022 Country Profiles

Zdroj: https://ec.europa.eu; zverejnené: 23. 9. 2022, autor: rpa