HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

„Inovačná súdržnosť“ je nová cesta k prekonaniu rozdielov medzi východom a západom

Aktualita

Komisárka EÚ pre pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel uviedla na výročnej konferencii Európskej komisie Európske dni výskumu a inovácií 2021, že cieľom EÚ už nie je preklenúť priepasť v oblasti inovácií v Európe, ale podporovať „inovačnú súdržnosť“.

To si bude vyžadovať, aby členské štáty uznali spoločné ciele politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja a úsilie potrebné na vytvorenie jednotného trhu pre výskum v Európskom výskumnom priestore (ERA).

Tieto ciele si vyžadujú jednotný front, ktorý nenecháva za sebou žiadne krajiny ani regióny, uviedla Mariya Gabriel. Ako uviedla 23. júna 2021 na konferencii Európskej komisie komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež“: „Je čas zmeniť náš príbeh. Musíme sa usilovať o európsky inovačný ekosystém, v ktorom budú mať všetky naše schopnosti prístup k kvalitným informáciám, k financovaniu a môžu budovať siete.“

Zmena je potrebná, pretože Európa vstupuje do štvrtej vlny inovácií, ktorá musí byť podložená „koherentnou a operatívnou“ stratégiou na podporu rastu „deep-tech startupov. Ako dodala Gabriel: „Môžeme byť skutočným globálnym lídrom v tejto oblasti, takže si myslím, že musíme využiť túto dynamiku.“

Podľa Gabriel by sa EÚ mala posunúť smerom k novej inovačnej stratégii. Ako uviedla: „Myslím si, že by sme sa mali chopiť hybnej sily a premeniť Európu na globálnu veľmoc v novej vlne inovácií.“

Na podporu tejto skutočnosti pracuje Komisia na novom systéme riadenia pre ERA a na novom pakte pre výskum a inovácie, ktorý povzbudí členské štáty k zvýšeniu národných investícií do výskumu a vývoja a podpore kariéry výskumných pracovníkov.

Zainteresované strany nie sú ohromené, pretože plány na obnovu ERA a zníženie rozdielov v oblasti výskumu a inovácií v Európe si vyžadujú záväzné národné ciele v oblasti výdavkov na výskum a vývoj.

Kurt Deketelaere, generálny tajomník Ligy európskych výskumných univerzít, uviedol, že plány budú mať malý dopad, ak členské štáty nepodpíšu záväzné ciele. Už viac ako 20 rokov sú krajiny EÚ vyzývané, aby zvyšovali výdavky na výskum a vývoj na 3 % HDP, ale urobilo to len veľmi málo krajín.

Ako uviedol Deketelaere: „Skutočne musíme konať. Akcia znamená záväzky a záväzky veľmi často znamenajú právne záväzné veci. Myslím si, že je skutočne čas, aby sme zaviazali členské štáty, aby položili svoje karty na stôl a zabezpečili, aby sa po konci dňa diali veci.“

Norbert Lütke-Entrup, predseda pracovnej skupiny Business Europe pre výskum a inovácie, uviedol, že želanie, aby sa cieľ 3 % dosiahol, sa tak nestane. Ako dodal: „Už sme to skúsili. Nefungovalo to. Nie som si istý, či teraz vidím inú situáciu alebo pádny dôvod, prečo by to malo byť tentokrát iné.“

Výrobcovia automobilov zvyšujú investície do výskumu a vývoja, pretože rastie dopyt po elektrických vozidlách. Nemecko a ďalšie krajiny so silným automobilovým priemyslom sú bližšie k cieľu 3 %, ostatné však musia postupovať rovnako. Ako uviedol Lütke-Entrup: „Máme ďalšie nové technológie, umelú inteligenciu, siete 5G, priemysel 4.0, takže o investičné príležitosti nie je núdza.“

Výskum zhodnocovania paliva

Na zmiernenie účinkov pandémie koronavírusu združuje EÚ fond na obnovu vo výške 672,5-miliárd EUR. Členské štáty môžu svoj podiel minúť podľa národných investičných plánov, ktoré musia byť odsúhlasené Komisiou. Úradníci Komisie odhadujú, že výskumné a inovačné projekty predstavujú 4 až 13 % grantov požadovaných členskými štátmi v ich plánoch obnovy.

Gabriel uviedla, že 35-miliárd EUR z fondu na obnovu bude investovaných do výskumu a inovácií. Samostatne bolo do rozpočtu programu Horizont Európa pridaných 5-miliárd EUR z fondu na obnovu.

Ako uviedla komisárka Gabriel: „Naša analýza ukazuje, že do inovácií budú potrebné investície.“ Gabriel dúfa, že akékoľvek investície do výskumu a vývoja pomôžu zmenšiť priepasť v inovačnej výkonnosti medzi členskými štátmi EÚ.

21. júna 2021 Komisia zverejnila hodnotiacu tabuľku inovácií 2021, v ktorej ukazuje, že niekoľko krajín v južnej a východnej Európe zlepšilo svoju výkonnosť v oblasti výskumu a vývoja a mierne tak zmenšilo priepasť v porovnaní s bohatšími členskými štátmi v západnej a severnej Európe. Excelentnosť v oblasti výskumu a inovácií sa však naďalej sústreďuje v severnej a západnej Európe.

Marc Lemaître, generálny riaditeľ Komisie pre regionálnu a mestskú politiku, uviedol, že údaje sú pozitívne, ale rozdiel v inováciách „je v Európe stále veľmi vysoký – a stále široký“. Menej rozvinuté regióny v Európe tvoria štvrtinu obyvateľov EÚ, ale iba 5 % výdavkov na výskum a vývoj v Európe, poznamenal Lemaître.

Ako uviedol Lemaître: „Je zrejmé, že kvôli tejto priepasti v oblasti inovácií Európa nestrieľa zo všetkých síl.“ To dáva Európe konkurenčnú nevýhodu voči Južnej Kórei, Japonsku a USA. Ako ďalej dodal Lemaître: „Ak sa vyrovnáme s priepasťou v oblasti inovácií, budeme lepšie vybavení na prekonanie tejto medzery.“

Portugalská europoslankyňa Maria da Graça Carvalho uviedla, že EÚ by mala zabezpečiť, aby členské štáty využívali všetky dostupné prostriedky vrátane fondu na obnovu a fondov kohéznej politiky.  Ako dodala: „Jednou z podmienok na zmenšenie priepasti je to, že máme viac investícií do výskumu a inovácií.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 28. 6. 2021, autor: rpa