HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Innovation Forum INNOVEIT 2016

Aktualita

Chceli by sme Vás upozorniť na výročné Inovačné fórum INNOVEIT ETI 2016.
 
V tomto ročníku sa bude klásť osobitný dôraz na spájanie síl v inováciách v Európe. Vzťah medzi inováciami, výskumom, podnikaním a vysokoškolským vzdelávaním sú stále viac uznávané a existuje tu veľký potenciál pre vzájomne sa posilňujúce akcie a súčinnosť na rôznych úrovniach, vrátane ďalších iniciatív EÚ. Okrem toho predstavíme a oslávime ETI Awards .
 
Registrácia je možná prostredníctvom nasledujúceho linku: https://innoveit2016.teamwork.fr/ (deadline: 11.apríl 2016).  Program a daľšie informácie nájdete na: http://eit.europa.eu/innoveit.