Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Iniciatíva Coronavirus Global Response podporí v oblasti boja proti pandémii projekty zo súkromného sektora

ERA Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie (EIC)
  • Horizont Európa
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Klaster 1: Zdravie
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
  • Medzinárodná spolupráca
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

Iniciatíva Coronavirus Global Response má aktuálne v rámci programu Horizont 2020 otvorenú výzvu INNO4COV-19 na podporu medzinárodného boja proti pandémii.

Cieľom výzvy je podporiť individuálne podniky alebo malé konzorciá podnikov pri vývoji a komercionalizácii inovatívnych riešení súvisiacich s COVID-19, ktoré už majú za sebou validáciu v laborátóriách (min. TRL6). Zapojiť sa môžu podniky z členských štátov EÚ a asociovaných krajín k programu H2020 pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, farmácie, biotechnológií alebo IT.

Táto výzva nie je určená pre akademické a výskumné organizácie.

Trvanie projektu je maximálne 12 mesiacov s finančnou podporou do 100 000 EUR.

Uzávierka projektových žiadostí: 30.04.2021 (17h CET

Bližšie informácie

Prihláška

Príručka pre žiadateľov

Prípadné otázky môžu záujemcovia smerovať na INNO4COV-19 HelpDesk, info@inno4cov19.eu.

Zdroj: INNO4COV-19, 2. 3. 2021, mob