HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

InfoWeek SC2 – BioHorizon International Brokerage Event

Aktualita

Novinky v Pracovnom programe 2018- 2020 a praktické informácie ako uspieť v nadchádzajúcich výzvach na predkladanie návrhov, finančné príležitosti v oblasti Horizontu 2020 – Spoločenská výzva 2 – budú predmetom InfoWeek, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.-17. novembra v Bruseli.
Cieľom podujatia je predstaviť priority nového pracovného programu 2018 – 2020 a ich politický kontext, zdieľať praktické informácie o jednotlivých krokoch implementácie programu od predloženia návrhu až po podpis grantovej zmluvy a tiež poskytnúť informácie o tematických oblastiach a súvisiacich témach výziev 2018.

 

V rámci informačného týždňa pre Horizont 2020 v oblasti spoločenskej výzvy 2 – Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo sa uskutoční dňa 15. 11. 2017 v Bruseli  BioHorizon International Brokerage Event

Tretia medzinárodná partnerská burza bude zameraná na tvorbu konzorcií s bilaterálnymi stretnutiami ľudí so záujmom o rovnaké témy výziev. Mítingy budú naplánované po registrácii a vytvorení profilov prostredníctvom sofistikovaného match-making nástroja.

Účastníci sa budú môcť stretnúť so zástupcami rôznych podporných orgánov a iniciatív, a tiež s národnými kontaktnými bodmi z projektu BioHorizon, ktorí sú zodpovední za organizáciu podujatia. Pre účastníkov je to príležitosť získať personalizovanú podporu a informácie.

Program umožní tiež prezentáciu projektových zámerov formou 5minútových slotov.

Viac informácií o podujatí a registrácia na https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017/

Informačný deň je určený potenciálnym žiadateľom troch plánovaných výziev v rámci  pracovného programu na roky 2018-2020 Spoločenskej výzvy 2:

  •     Sustainable Food Security
  •     Blue Growth
  •     Rural Renaissance

Linky na  webstreaming budú funkčné od 14. novembra 2017 od 9:30 hod.

Brokerage event organizuje projekt BIOHORIZON (Sieť BIO NCP) dňa 15. novembra 2017.

Viac informácii:https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho BIO NCP natasa.hurtova@cvtisr.sk