HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

H2020 Environment and Resources Information days – 2020 topics

Aktualita

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 8439762716-b270899cc1.jpg

Informačné dni Európskej komisie zamerané na aktuálne výzvy programu H2020 sa uskutočnili v dňoch 16. a 17. septembra 2019 v Bruseli. Súčasťou podujatia boli aj partnerské stretnutia (tzv. matchmaking), na ktoré sa z vopred uverejnených profilov registrovaných účastníkov mohli vybrať partneri k bilaterálnym rokovaniam.

Program podujatia aj profily registrovaných účastníkov sú zverejnené na oficiálnej stránke Informačných dní.

Paralelné sekcie prezentácií v druhý deň podujatia boli venované aktuálnym výzvam v oblastiach dekarbonizácie, adaptácii na klimatické zmeny, surovinám, cirkulárnej ekonomike, ekoinováciám, prírodným zdrojom a prierezovým aktivitám. Záznamy z prezentácií sú k dispozícii:

16. september 2019:

17. september 2019:

Všetky prezentácie z dvojdňového podujatia môžete nájsť na stránke agentúry EASME.

Zdroj: EASME, zverejnené 19.9.2019, mit