HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Aktualita

Dňa 8. júla 2016 sa v Bruseli uskutočnil Informačný deň v programovej oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života.

Prezentácie a videozáznamy nájdete tu