HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Aktualita

Európska Komisia pripravuje informačný deň pre oblasť Zdravie, demografické zmeny a kvalitu života, kde poskytne informácie o pracovnom programe 2016/2017, ako vytvoriť  dobrý návrh projektu , ako si nájsť partnerov (uskutoční sa aj „brokerage event“), vopred odpovie na otázky poslané prostredníctvom  registračného formulára, sprostredkuje výmenu osvedčených postupov medzi účastníkmi, ktorí získali financovanie projektov v rámci SC1 H2020 a pomôže nájsť nové príležitosti.

Povinná registrácia bude otvorená v polovici júla.

Otázky zasielajte do 7. Septembra na: RTD-QUESTIONS-HEALTH-INFODAY@ec.europa.eu

Miesto konania: Charlemagne Building, 170, Rue de la Loi, 1040 Brussels

Ďalšie informácie