HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Vesmír a Brockerage Event

Aktualita

„Horizont 2020“ sa chystá urobiť ďalší krok: Konečná verzia pracovného programu pre oblasť Vesmír a výzvu 2018-2020 s rozpočtom presahujúcim 700 miliónov EUR bude prezentovaný na Informačnom dni pre oblasť Vermír Horizont 2020 a Brockerage evente vo Varšave.

Túto príležitosť by ste nemali nechať ujsť, ak máte záujem o:
• stretnutie s inými motivovanými aktérmi vo vesmíre z celej Európy,
• prijať informácie z prvej ruky o ďalších vesmírnych výzvach 2018-2020 v rámci H2020

V dňoch 13. – 14. decembra 2017 budete mať príležitosť stretnúť sa s autormi textu výzvy od EK, REA, EASME a GSA.
Využite túto príležitosť, aby ste mohli spolupracovať s ďalšími účastníkmi na budúcich projektoch.
Podujatie organizuje projekt COSMOS2020 – sieť SPACE NCPs v Horizonte 2020 , NCP v Poľsku za podpory Európskej komisie.
Ďalšie informácie o podujatí nájdete na nasledujúcej webovej stránke.
Registrácia je otvorená a je k dispozícii do 4.decembra 2017.

Prezentácie:

Presentations from the event are available here

Photos from the event are available here

Some posts in PL at Facebook

Some posts in EN on Twitter