HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň- Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020

Aktualita

V novembri sa uskutočnil informačný deň pre oblasti Európa v meniacom sa svete – Inkluzívne, inovačné a reflexívne společnosti, Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti a Veda pre spoločnosť, ktorého cieľom bolo informovať záujemcov o výzvach, o otázkach etiky vo výskume a otázkach rodovej rovnosti, ako aj praktických rád pri písaní projektov.

 

KEDY: 26.11.2014 od 09:30 do 13:00

KDE: Aula Dionýza Ilkoviča, STU na Mýtnej ulici 36 v Bratislave

 

PREZENTÁCIE

Veronika Hanzelová

NCP H2020

Úvod do Horizontu 2020

Jakub Birka

NCP H2020

Výzvy v oblasti Veda pre spoločnosť

Jakub Birka

NCP H2020

Výzva Twinning

Alexandra Bitušíková

Delegátka H2020

Výzvy v oblasti Európa v meniacom sa svete

Alexandra Bitušíková

Delegátka H2020

Rodová rovnosť

Martina Lubyová

Hodnotiteľka  7.RP

Rady hodnotiteľa

Soňa Ftáčniková

NCP H2020

Etika vo výskume