HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň pre oblasť NMBP

Aktualita

TC AV ČR organizuje dňa 13.9.2019 informačný deň zameraný na príležitosti výskumu v oblasti nanotechnológií a nových materiálov vrátane využitia relevantných veľkých výskumných infraštruktúr. Seminár začína o 9:30 hod.

Program podujatia k nahliadnutiu na webovej stránke.

Zaregistrovať na podujatie sa môžete najneskôr do 6. 9. 2019 alebo do naplnenia kapacity konferenčnej miestnosti. Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke.