HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň pre klaster 6

Aktualita

V dňoch 13. a 14. decembra 2022 sa bude konať informačný deň pre klaster 6.

Predmetom ID budú výzvy 2023 zdravé potraviny, klimatické akcie, biodiverzita, cirkulárna ekonomika aj environment, ktoré budú čoskoro otvorené.

Okrem toho sa dozviete ako pripraviť kvalitný návrh projektu vhodný na financovanie.

Dňa 19. decembra 2022 bude súbor podujatí REA pokračovať brokerage burzou pre klaster 6.

Predbežne si môžete pozrieť predbežný a zatiaľ neschválený pracovný program.

Kontakt pre vaše otázky: NCP

Zdroj: REA, 12.10.2022, NaKH