HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň o „Inteligentných sietiach a ukladaní energie“

Aktualita

Radi by sme Vás pozvali na Informačný deň na tému „Inteligentných sietí a ukladaní energie“, ktorý sa bude konať v Bruseli dňa 03. októbra 2016.
Zaregistrujte sa čo najskôr.

Informačný deň je venovaný potenciálnym žiadateľom projektov výzvy na „Inteligentné siete a ukladanie energie“, ktoré budú financované v rámci Pracovného programu pre roky 2016-17 programu Horizont 2020 v oblasti „Bezpečná, čistá a efektívna energia“, a to najmä v rámci výzvy „Konkurencieschopné nízkouhlíkové energie „(LCE), témy: LCE-01-2016-2017, LCE-04-2017 a LCE-05-2017.
Prezentácie sa budú venovať téme „Inteligentné siete a ukladanie energie“ z Pracovného programu 2016-2017 a postupu pri podávaní žiadostí, ako aj podrobným informáciám o výzvach na rok 2017. Networkingová časť bude v popoludňajších hodinách. Viac informácií a program nájdete na stránke podujatia.

Registrácia na akciu je povinná a už je možné sa registrovať.
Upozorňujeme, že vzhľadom na obmedzený počet miest, iba 2 osoby z jednej organizácie sa môžu registrovať.