HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň o „Inteligentných mestách a obciach“

Aktualita

Radi by sme Vás pozvali na Informačný deň na tému „Inteligentných miest a obcí“ programu Horizont 2020, ktorý sa bude konať v Bruseli dňa 23. septembra 2016.
Zaregistrujte sa čo najskôr.
Informačný deň je pre potenciálnych žiadateľov výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci oblasti „Inteligentných miest a obcí“ programu Horizont 2020 z Pracovného programu 2016-2017, časť „prierezové aktivity“ – „Inteligentné & udržateľné mestá“.
Prezentované budú  venované „inteligentným mestám a obciam“ z Pracovného programu 2016-2017 a postupu pri podávanií žiadostí, ako aj podrobný informáciám o výzvach na rok 2017. Networkingová časť bude v popoludňajších hodinách. Viac informácií a program nájdete na stránke podujatia.
Povinná registrácia na akciu, registrácia je už otvorená.
Upozorňujeme, že vzhľadom na obmedzený počet miest len ​​dvaja ľudia z každej organizácie môžu byť registrované.