HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň na tému „Smart Specialisation Platform for Agri-Food“

Aktualita

Pozývame Vás na Informačný deň našej novej a vzrušujúcej iniciatívy s názvom „Smart Specialisation Platform for Agri-Food“, ktorá bude pomáhať regiónom a členským štátom v ich úsilí ďalej rozvíjať existujúce hodnotové reťazce ako aj vytvárať nové prostredníctvom prepojenia regionálnych inovačných ekosystémov a ich inovačných aktérov v špecifických investičných oblastiach pre inteligentnú špecializáciu.

Akcia sa bude konať v Bruseli 12. mája 2016 a je otvorená pre regionálne a národné orgány zodpovedné za vykonávanie podpory inovácií v agropotravinárskej oblasti v rámci inovačných stratégií pre inteligentnú špecializáciu a aj pre ďalšie zainteresované organizácie. Bude prediskutovaná nová európska „Agri-Food Platforma“ a spoločne budeme zlaďovať priority, investičné úsilie a podporovať inovačné aktivity v tejto oblasti.
Ďalšie informácie, program a registráciu nájdete tu.
Vzhľadom k tomu, že máme obmedzenú kapacitu sedadiel, odporúčame Vám, aby ste sa čo najskôr zaregistrovali.

Chceli by sme využiť túto príležitosť sa dozvedieť o vašich nápadoch ako spojiť sily s ďalšími regiónmi v poľnohospodársko-potravinárskej oblasti. Prosím, pošlite nám Vaše predstavy o rozvoji tejto iniciatívy prostredníctvom tohto nástroja.
Ak sa nemôžete zúčastniť akcie, budeme vďační, ak nám vyplníte prieskum, čo nám napomôže lepšie porozumieť vaše potreby a záujmy.

Po smutných udalostiach z 22. marca, trvalo nejaký čas obnoviť dopravu v rámci Bruselu. V najbližších týždňoch sa očakáva, že väčšina leteckých spoločností bude pokračovať v ich normálnom letovom poriadku z/do Bruselu. Miestna doprava do/z letiska je obnovená.

V prípade akýchkoľvek otázok na informačný deň, obráťte sa na: alexander.kleibrink@ec.europa.eu.