HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň k Bezpečným spoločnostiam H2020

Aktualita

Cieľovou skupinou informačného dňa boli vedeckí pracovníci a projektoví manažéri aktuálne pripravujúci projektové návrhy ako koordinátori alebo partneri.
Cieľom informačného dňa bolo poskytnúť bližšie informácie k obsahu jednotlivých tém v rámci aktuálne otvorených výziev pre rok 2014.

Program

 

Prezentácie:

Poznatky z tvorby konzorcií v projektoch bezpečnosti v 7RP a extrapolácia do H2020 – Štefan Luby

 

Výzvy pre rok 2014: Peter Beňo

/HORIZONT_2020/Bezpecnost/Info_den_Security_PDF.pdf>2. Disaster Resilient Society
/HORIZONT_2020/Bezpecnost/Info_den_Security_PDF.pdf>3. Fighting Crime and Terrorism
/HORIZONT_2020/Bezpecnost/Info_den_Security_PDF.pdf>4. Cybersecurity
/HORIZONT_2020/Bezpecnost/Info_den_Security_PDF.pdf“>5. Ethical/Societal Dimension