HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň k 1. otvorenej výzve projektu MIDIH

Aktualita

POZVÁNKA na Informačný deň k 1. otvorenej výzve projektu MIDIH (H2020), ktorý sa uskutoční dňa 28.5. 2018 od 13.30h do 16.30 hod. Projekt je odborne  zabezpečený kolektívom riešiteľov  z Technickej univerzity v Košiciach a organizačne je garantovaný jej Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM.

 

PROGRAM

13:30 – 14:00  …… Registrácia, občerstvenie

14:00 – 14:30  ……  Otvorenie a predstavenie projektu MIDIH

14:30 – 15:30  ……  Prezentácia  1. otvorenej výzvy projektu MIDIH na podávanie projektových návrhov.

15:30 – 16:00  ……  Diskusie k výzve a k príprave obsahového zamerania projektových návrhov.

Vašu účasť potvrďte e-mailom na:  anton.lavrin@uvptechnicom.sk