HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň: Innovation Hubs a Open Innovation Test Beds v prioritách H2020 ICT a NMBP

Aktualita

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň, ktorý sa bude konať vo štvrtok 10. októbra 2019 od 10 hod. v priestoroch Technologického centra AV ČR v Prahe.

Cieľom Informačného dňa je poskytnúť prehľad o vývoji  konceptu “Innovation Hubs“  a „Open Innovation Test Beds“ v priebehu programu H2020, o predstavách o jeho rozvíjaní v ďalšom programovom období, o súvisiacich témach v pracovných programoch ICT a NMBP na rok 2020 a tiež predstaviť niektoré projekty tohto typu z pohľadu českých partnerov v súčasnosti riešených projektoch.