HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň iniciatívy EUREKA

Aktualita

Informačný deň iniciatívy EUREKA, ktorý sa uskutočnil dňa 5. októbra 2017 od 9. – 12. hod. v konferenčnej miestnosti CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Cieľom podujatia bolo ponúknuť účastníkov podrobnejšie informácie o iniciatíve EUREKA, pravidlách účasti a možnostiach predkladania návrhov projektov na Slovensku.

V rámci podujatia bolo možnosť konzultovať návrhy projektov.

Záujem a účasť potvrdte e-mailom na adresu: jana.stadtruckerova@minedu.sk.

Pozrite si program.