HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň FET a LEIT: 9.septembra 2014, Bratislava

Aktualita

V semptembri sa uskutočnil ďalší zo série našich informačných dní.

TERMÍN KONANIA:               9. 9. 2014     

MIESTO KONANIA:              Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava

PROGRAM:

CIEĽ AKCIE:

Informovať o možnostiach podpory projektov pre oblasť FET a LEIT z programu HORIZONT 2020.

 

 PREZENTÁCIE:

Juraj Lapin

Delegát za Vesmír

Úvod do témy „Vesmír“

Mats Ljungqvist

DG Enterprise

Space in Horizon 2020

Peter Lobotka

Delegát za NMBP

Uvod od témy „Nanomateriály, pokročilé materiály, biotechnológie, výroba a spracovanie“

José Lorenzo Vallés

DG Research and Innovation

NMBP in Horizon 2020

Martin Klimo

Delegát za ICT

Úvod do tém „Budúce a vznikajúce technológie“ a „Informačné a komunikačné technológie“

Panagiotis Tsarchopoulos

DG Connect

Future & Emerging Technologies in Horizon 2020 & Call

HPC (High Performance Computing)

Thierry Boulange

DG Connect

ICT in Horizon 2020

Dušan Janičkovič

NCP pre NMP

Projekty PPP v Horizonte 2020