HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň – Európska rada pre výskum

Aktualita

Informačný deň v programovej oblasti Európska rada pre výskum programu Horizont 2020 sa uskutočnil na pôde CVTI SR v Bratislave.

 

Cieľom info dňa bolo predstaviť výzvy ERC v rámci programu Horizont 2020, pohľady a rady podpredsedu ERC, ako aj hodnotiteľov.

 

Kedy:  19. novembra 2014

Kde:   Centrum vedecko-technických informácií, Konferenčná miestnosť (2 posch.),          

           Lamačská cesta 8/ A, Bratislava

 

Program

Registrácia uzavretá

PREZENTÁCIA

Pavel Exner

ERC a Komisia pre konflikt záujmov, vedeckú nečestnosť a etické otázky (CoIME)

Eva Majková

Národný delegát ERC

/prezentacie/ERC_BA_16112014/Presentation19_11a.pptx“>Prehľad výziev ERC, Programový výbor

Luis Farina Busto

ERCEA

ERC príležitosti a výzvy: súčasný stav

Ľubomír Tomaška

Hodnotiteľ projektov ERC

Rady a tipy hodnotiteľa ERC projektov

Soňa Ftáčniková

NCP pre ERC

Etika v H2020