HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Euratom fission

Aktualita

Upozorňujeme Vás, že dňa 9. novembra 2017 sa bude konať v Bruseli tematický informačný deň Euratom fission info day. Miesto konania je budova DG RTD na Rue du Champ de Mars 21, rooms SDR1 & SDR2. Na podujatí bude prezentovaná „fission“ časť  pracovného programu Euratomu na rok 2018 (Výzva na predkladanie návrhov NFRP 2018), ktorý Komisia plánuje schváliť  27. októbra 2017 a tiež horizontálne otázky súvisiace s implementáciou programu. Návrh Pracovného programu je k dispozícii tu.

 

Program stretnutia.

 

Registrácia na podujatie je už otvorená (registrovať sa môžete tu) a uzavretá bude 31. októbra 2017. Pri registrácii bude potrebné vyplniť všetky povinné údaje, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie vášho vstupu do budovy EK. Potvrdenie vašej účasti dostanete mailom.

V prípade, že požiadavky prekročia kapacitu rokovacej miestnosti, budú tieto akceptované na základe termínu prihlásenia „first come first serve”, avšak do úvahy sa bude brať aj geografická rovnováha.

 

Každý účastník si platí účasť sám.