HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň EK k Public-Private Partnerships

Aktualita

Dňa 16. októbra 2015 sa uskutoční informačný deň k zmluvným Public-Private Partnerships v Horizonte 2020: Factories of the Future (FoF), Energy-efficient Buildings (EeB), Green Vehicles (GV) and Sustainable Process Industry (SPIRE). Európska komisia predstaví výzvy pre jednotlivé partnerstvá na roky 2016-17, spolu s brokerage a networking aktivitami.

 

Bližšie informácie o programe a registrácii nájdete na stránkach Európskej komisie.