HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň EK k oblasti Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Aktualita

Dňa 21. septembra 2015 sa uskutoční informačný deň k oblasti Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny v Horizonte 2020. Európska komisia predstaví témy pre jednotlivé výzvy na roky 2016-17 v pracovnom programe pre oblasť SC5 – Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, ako aj súvisiace výzvy z ostatných oblastí: Inteligentné a udržateľné mestá, Modrý rast, Priemysel 2020 v obehovej ekonomike.

 

Bližšie informácie o programe a registrácii nájdete na stránkach Európskej komisie.